DEEP 38 took place on October 23 in Korakuen Hall, Tokyo, Japan.  The fight results are as follows:

  • Katsuyori Shibata fought Yasuhito Namekawa to a Draw
  • Ryuta Sakurai defeats Sojiro Orui via Split Decision
  • Yusuke Kawaguchi defeats Seiryu Seiryu via Majority Decision
  • Satoko Shinashi defeats Yukiko Seki via Submission (armbar) in Rd. 1
  • Riki Fukuda defeats Jason Jones via Unanimous Decision
  • Takafumi Otsuka defeats Masanori Kanehara via Split Decision
  • Eiji Ishikawa defeats Simeon Thoresen via Majority Decision
  • Toshikazu Iseno defeats Masayuki Okude via Unanimous Decision
  • Shunji Kosaka defeats Seigo Mizuguchi via TKO in Rd. 1
  • Koichiro Matsumoto defeats Ryan Bow via Unanimous Decision

Leave a Reply